Metoden og historien

Pilates har overlevd alskens treningstrender i 100 år. Mannen bak metoden er fortsatt en enigme. Og hemmeligheten bak metoden…. du må prøve selv.

Pilates metoden har snart eksistert i 100 år. Den ble utviklet av tyske Joseph Hubertus Pilates og hans kone Clara Zeuner Pilates. De som sto mesteren selv nær kalte ham bare Joe.

Joe utviklet den grunnleggende filosofien og konseptene bak metoden lenge før han emigrerte til USA. Han kalte metoden «Contrology». Vi vet egentlig lite om hvem og hvor han hentet sin kunnskap og inspirasjon fra. Hvor mye var intuisjon og hvor mye var studier og samtaler med andre som hadde samme interesser som han?

Under en rettssak i USA i år 2000 ble det bestemt at ingen eier rettighetene til navnet Pilates eller Pilates metoden.

Metoden ble opprinnelig overført muntlig og gjennom praksis fra Joe og Clara til de som trente på deres studio i New York.

Noen av dem ble sertifisert av Joe Pilates, men de fleste tok arven videre og utviklet metoden videre på sin måte. Vi kaller dem «The Elders» og dersom du møter en Pilates instruktør kan du spørre hvem av de «Elders» de har lært av. Det vil kunne fortelle deg litt om hvordan denne instruktøren jobber.

Felles for alle som er internasjonalt sertifiserte instruktører er at vi ikke viker fra metodens prinsipper og konsepter. De to eneste av «The Elders» som fortsatt er aktive i 2023 er Lolita San Miguel og Mary Bowen. Ekilibre Pilates har kontakt med dem begge. I tillegg har vi tatt kurs med flere av Romana Kryzanovskas mange disipler, samt fascinerende Eve Gentry og Kathy Grant.

Carola Trier var den første kvinnelige instruktøren som åpnet sitt eget studio i New York. Hun var en nær venn av Joe og Clara og etterlot seg en meget verdifull arv. Ron Fletcher og Bob Seed er kjente mannlige Pilates arvtagere.

Joe Pilates var ikke spesielt dreven i engelsk og skrev kun to små bøker «Your Health» og «Return to Life through Contrology».

Dessverre har ikke den filosofien som han formidler gjennom disse bøkene fått like mye oppmerksomhet som listen med øvelser. Denne listen er på ingen måte utfyllende og vi vet at han hadde et meget stort repertoar av øvelser.

Joe Pilates hadde et skarpt øye (han var blind på det andre) og en utrolig kunnskap om det hele mennesket. Derfor ga han ikke de samme korreksjonene eller øvelsene til alle. Slik jobber vi i dag også. Dette er noe av det som gjør metoden både unik, effektiv og krevende å lære.

Pilates utviklet også en rekke apparater som vi fortsatt bruker og som er en del av metoden. Dersom du oppsøker et seriøst Pilates studio bør det være minst 5-6 av de ulike apparatene der.

«I invented all these machines… it resists your movements in just the right way so those inner muscles really have to work against it. That way you can concentrate on movement. You must always do it slowly and smoothly. Then your whole body is in it.»
Joe Pilates