Vår forskning

Det er et faktum at Norge er på toppen over arbeidsuføre i Europa. Det kan være mange grunner til det. Vi ønsket å se på hvordan Pilates kunne hjelpe folk med Fibromyalgi til en bedre hverdag og en bedre livskvalitet. Livskvalitet og arbeidskapasitet er to sider av samme sak, tenkte vi.

Dermed var vi igang med å stille spørsmål og fant en dyktig samarbeidspartner i Bente Hamnes ved Revmatismesykehuset.

Det ble en lærerik reise for flere av oss og resultatene er lovende. Ingen av deltagerne på den randomiserte forstudien hadde noe negativt å si om treningen. Vi brukte tre ulike modeller for å måle livskvalitet og flere viste klare forbedringer.

Hvis du vil lese hele forskningsrapporten kan du ta kontakt med oss. Eller kanskje du vil snakke med oss om hva vi kan gjøre for deg eller den gruppen du representerer.