Hele mennesket trenger og får vår fulle oppmerksomhet. Hos oss blir du sett og hørt. Vi er ydmyke
overfor enhver som kommer inn vår dør. Vi er ydmyke i forhold til den metoden vi har lært og
hvordan den tilpasses den enkeltes behov. Vit at vi tar deg og din helse på alvor.

Trenings-menyen

Treningsmenyen består av privattimer, duotimer og gruppetimer. Vi hjelper deg å finne det som
passer for deg, dine behov og ditt budsjett

Om Ekilibre

Ekilibre kommer fra det franske «equilibre» som betyr likevekt og balanse. Vi tror at alle mennesker
har behov for å finne likevekt og balanse i seg selv og det livet de lever. Det kan bli en spennende
reise hvis du lar deg rive med.

Metoden og historien

Pilates er en treningsmetode, utviklet av Joseph H. Pilates. Den har snart eksistert i 100 år og blir
stadig mer populær. Mest fordi den er genial. Dette er investering i egen helse for resten av ditt liv.

Om instruk-tørene

Instruktørene har alle minst en anerkjent internasjonal sertifisering og vi fortsetter å gå på kurs og
følge med på nyere forskning innen trening og anatomi. Vi henter stadig ny kunnskap og inspirasjon
fra et stort internasjonalt nettverk og fra andre som jobber med helse.

Om forskning

Forskning er noe vi har investert mye i og som vi fortsetter å jobbe med. Positive resultater betyr
anerkjennelse for Pilates metoden. For oss i Ekilibre er alt vi lærer i prosessen det viktigste.

Om vårt nettverk

Samarbeid er noe av det mest verdifulle vi gjør. Med alle som ønsker det i Norge. Alt fra
interesseorganisasjoner for revmatikere, osteopater, fysioterapeuter, leger, kiropraktorer til
toppidrettsutøvere og trenere anbefaler oss og gir oss verdifulle tilbakemeldinger.

Den norske Pilates skolen

Den norske Pilatesskolen er vårt neste store prosjekt. Vi jobber med å utvikle et fullstendig
undervisningsprogram for instruktører i Norge. Internasjonalt stilles det store krav når en instruktør
skal sertifiseres og slik blir det også her. Dersom vi skal oppnå full anerkjennelse fra norske
helsemyndigheter for Pilates som en vei til bedre folkehelse, må kvalitet komme først.

Pilates apparater

Pilatesapparatene er en viktig del av Pilates metoden. Alle apparatene har sin spesifikke funksjon og
hjelper oss få kontakt med kroppen og dens komplekse funksjonalitet. Vi har alle de viktigste,
Reformere, Cadillac/Tower, Wunda Chair, Ladder Barrel, Ped-o-Pull, Spine Correctors.

Aktuelt

Endelig starter vi med AquaPilates igjen på Jorekstad Fritidsbad fra 12. okt kl 16:30. Dette var en populær aktivitet før pandemien. Vi er i det varme bassenget og jobber med gode, rolige bevegelser. Les mer om tilbudet her