Pilates for alle som vil trene alene

På Pilates apparatene trener du trygt og effektivt under kyndig veiledning

Spesielt individuelt tilpasset trening kan vise seg å gi gode resultater i form av bedre balanse, bedre kroppsholdning, mindre smerter og økte krefter og fleksibilitet som gjør deg  bedre i stand til å mestre hverdagen.

Ekilibre Apparater 0000 Kristinlo

Som det eneste Pilatesstudioet på Østlandet, tilbyr Ekilibre Pilates trening på alle Pilatesapparatene. Vi har i overkant av 5000 ulike øvelser å ta av og kan love deg at det aldri blir kjedelig. 

Menneskets muskelstyrke kan synke med så mye som 50% fra 30 - 80 år dersom den ikke vedlikeholdes.