Vi vil hjelpe ungdom som sliter

Gd Artikkel Page 1

Publisert 24.12.17

Pilates en god verktøykasse for god fysisk og mental helse.

Pilates handler om å finne den beste måten å overleve på fysisk, mentalt og emosjonelt og være lykkelig. Sammenhengen mellom det fysiske og psykiske blir ekstra tydelig når vi lærer å bevege oss mest mulig effektivt. Derfor er Pilates en god verktøykasse for god helse.

Denne verktøykassen bør gjøres tilgjengelig i barnehagene og i skolen. Da kan vi hjelpe barna til å bli sterke og tåle det presset de utsettes for. En time fysisk aktivitet pr dag i skolen bør gjøres smart og meningsfylt og jeg vil gjerne bidra.

Folk behøver et sted der de ikke trenger prestere og konkurrere. Vi har helt glemt å respektere oss selv og kjenne etter hva vi egentlig trenger. Før var bevegelse en naturlig ting og vi definerte oss selv som del av naturen. Nå tar vi sats for å gå ut og presser oss til å trene - begge deler uten glede.


Les mer her